Ivana Seletković: Umrijeti

Roditi se ponovo
Nebrojeno puta
Tako
Biti prestar za zaborav
Nemoćan
Izmisliti ružu
Ljepšu od njegove
Vjerniju od vizije
Viziji
(U)ljepoti
Bez predumišljaja
Slobodom obostranosti
Istinski
Samo doći
S tragom
Rođenja
Priseći
Sada
Do novog umiranja.
Pokreće Blogger.