Eliezer Papo: Nauka, objava i interpretacija

Zajednica koja ima ovakvu starost ne treba da se brine za svoju budućnost

U ovo doba diktature mladosti, u kome se svi trude da izgledaju mlađima nego što jesu, jer ako bi se neko, ne daj Bože, obukao u skladu sa svojim godinama, unuci bi mogli da počnu da govore s njim glasnije (starci su gluvi) i polako (starci ne kopčaju), ne bi bilo loše kad bismo držali na umu da je gipkost duha mnogo ubjedljiviji znak mladosti nego li pocijepani džins ili minđuša u uhu. Prisustvovao sam prije neki dan nekoj internacionalnoj rabinskoj konferenciji na kojoj su predstavnici različitih jevrejskih denominacija koje razgovaraju jedna s drugom (ultraortodoksi, recimo, više vole da razgovaraju sami sa sobom) diskutovali različita pitanja koja potresaju savremeno jevrejsko pravo i teologiju. Malobrojni tradicionalni sefardski, mnogobrojni aškenaski (što reformni, što konzervativni, što moderni ortodoksni) i pokoji mizrahi ili orijentalno-jevrejski (tradicionalni i neo-ortodoksni) rabini proveli su par dana u stalnoj raspravi.

Jednu od najvećih bura izazvao je referat jednog konzervativnog rabina koji je, između ostalog, ustvrdio kako, od trenutka kad je utvrđeno da homoseksualnost nije stvar izbora nego genetske predodređenosti, Judaizam ne može da nastavi da se ponaša kao da se ništa nije desilo. Jedan moderni ortodoksni rabin mu je odvratio da je uputa koja predviđa kapitalnu kaznu za akt muške homoseksualnosti (III Knjiga Mojsijeva 20:13) vječna i nepromjenljiva, te da novo poimanje uzroka homoseksualnosti ne mijenja ništa na stvari.


"Ali," odvratio mu je referent, "kako Bog može da zabrani nekome da bude nešto što taj neko jeste rođenjem, a ne svojom voljom?"


"Jednako onako kako je zabranio nekome ko ima urođeni poriv da spava sa svakom ženom koja se miče, da djeluje u skladu sa svojim nagonom," odgovori mu moderni ortodoks i nastavi: "Tora se ne bavi nagonima nego djelima. Nagoni nisu kontrolabl, ali akcije jesu. Evo, ja sad imam nagon da ti zveknem šamar, zbog tvojih stavova, ali je to zabranjeno, pa se uzdržavam. Šamar, a ne nagon."


"Da, ali osoba koja ima nagon da spava sa svakom ženom koja se miče, može svoj nagon da ostvari djelimično, s vjenčanoj ženom - a tradicionalna alaha (jevrejsko pravo) onemogućava homoseksualcima bilo kakvo samoostvarenje," umješa se u raspravu sada jedan reformni rabin. "Šta mu fali da i on ima djecu s vjenčanom ženom," odgovori na repliku jedan orijentalni rabin,"ni prvi, ni zadnji". Izgleda da se na Blistoku to tako rješava.


U jednom se magnovenju diže jedan od posljednjih sefardskih rabina stare škole, devedesetineštogodišnjak rođen u Solunu, pa na iznenađenje svih reče: "insistiranje na starom čitanju unatoč novim činjenicama je daleko opasnije nego što smo spremni da budemo svjesni. Ako je homoseksualnost stvarno genetski uslovljena, onda bi božansko sankcionisanje iste za bilo kog savremenog čovjeka vaspitanog u ideji božanske pravde bilo samo još jedan "dokaz" da Tora nije božanskog porijekla, nego ljudska umotvorina. Bog bi valjda znao šta je urođeno i kao takvo nezabranjivo, a šta stvar izbora, i kao takvo kažnjivo."


"Naš zadatak nije da prilagodimo Toru vremenu, nego pokoljenje Tori," skoči jedan neoortodoksni orijentalni rabin.


"Naš zadatak je da shvatimo Toru u skladu sa znanjem našeg vremena, a ne u skladu sa znanjima nekog drugog. Da je trebalo da se baviš nekim drugim vremenom, rodio bi se u njemu, odvrati mu starac."


"Ali... kako bi to, haham, uskladio Tora odredbu po kojoj i aktivnog i pasivnog sudionika analnog seksa, u Tora državi koja danas ne postoji, sljeduje smrtna kazna, sa savremenim poimanjem homoseksualnosti," upita ga orijentalni rabin.


"Da li se, po Tori, ovdje radi o smrtnoj kazni koja se primjenjuje bez suda i bez svjedoka", odgovori starina protivpitanjem. "Ne! Kad si ti zadnji put prisustvovao odnosu dvojice muškaraca, da bi mogao da o njemu svjedočiš? Nikad, je li tako? Ako su oba partnera vlastitom voljom učestvovala u aktu, u svoja četiri zida, obično to niko drugi i ne zna. Problem je, dakle ako to rade javno! Da je Tora htjela da kaže da je i privatni akt te vrste bogouvredljiv, bilo bi rečeno da će ih istrijebiti sam Bog, bez svjedoka i zemaljskog suda, kao što je doslovce rečeno za mnoge druge tajne grijehe, poput, recimo, tajnog jedenja kvasne hrane u toku praznika Pesah (II Mojsijeva 12:19), jedenja mesa iz koga nije odstranjena krv (III Mojsijeva 7:27), posjete Hramu od strane osoba koje je dodir sa nečijom smrću onečistio, a koje se nisu obredno očistile (IV Mojsijeva 19:20) itd. Izgleda, da mi kao zajednica imamo relativno jednostavan zadatak, a to je da, kad postoji Tora-država sankcionišemo javni homoseksualni čin. Sve što je manje ili na bilo koji način drukčije od toga nije naša nadležnost, a sudeći po modernoj nauci lako bi moglo biti i protivpravno prekoračenje ovlasti," zaključi starac otmeno, pokazavši da duh ne mora biti star koliko i tijelo.

Tekst prvobitno objavljen u rubrici Mali Jerusalim, u magazinu Stav, prenosimo uz dopuštenje autora
Pokreće Blogger.