Ivana Seletković: Ti, čitaj

Prošao je čovjek
Pružio je ruku
Šmugnuh na drugu stranu
Gdje rekoše da je rijeka
Tamo me dočekao duh što proriče budućnost
Prikovah se za stolicu
Trenutak, dva
Ustadoh s glinenim nogama
Već se počeh raspadati
Na vrijeme posegoh za rukohvatom
Pluća su postala dva oblaka
Ono ja se našlo na uzlaznom putu
Nestalo je onda
Iščezlo s horizonta
Pokreće Blogger.