Зоран Андрић: Бука и бес кроз хепенинге или провокативни нонсенс из уверењa

Дада прославља стоти рођендан

Уметност је мртва, живела Дада! Пре 100 година, у фебруару 1916.г., прокламовао је Хуго Бал манифестом један нови уметнички покрет и позивао на прво ”Дада” вече у Цириху. Усред ратног вихора, у неутралном Цириху, једна мања група уметника, међу њима и емиграната – сликара, књижевника и људи при театру - у кабареу ”Волтер” (Cabaret Voltaire) уприличавала је нешто дотад нечувено: Хуго Бал се прерушавао у костим који је подсећао на обелиск и речитативом и певањем произносио бесмислене стихове, Рихард Хилзенбек је певао имагинарне ”песме црнаца”, а Тристан Цара  је дириговао какофонијом симултаног урлања и вриштања. Покрет ”Дада” је тада рођен и из Цириха је попут епидемије убрзо заразио читав свет.

Дадаизам се формирао за време Првог светског рата као крик потребе и жеље за новим друштвом у коме би се одговарало за ужасе рата и сносила одговорност за много буке ни око чега у култури коју је Велики рат омогућио. Тако је дадизам постао интернационални авангардни покрет.

Карактер ”Даде” је био разнолик, мењајући се сходно месту у коме је практикован, будући да су дадаисти одлучили да не праве никакав нови програм. Отуда је ”Дада”,  након Дишамовог Ready-mades, монтажа Гроса и Хертфилда и скандала са Бретоном у Паризу, врло брзо застарео. Дадаизам се као експлозија слободно ширио у свим областима уметности и мишљења. Као пожар су се дадаистичке идеје шириле по читавом свету доводећи до револуције у модерној уметности. Ипак, дадаизам својим ефемерним уметничким изразом in summa није био створен да надживи двадесете године.

У управо објављеној књизи - Andreas Trojan (Hrsg.), H. M. Compagnon (Hrsg.): Dada-Almanach. Vom Aberwitz ästhetischer Contradiction Textbilder, Lautgedichte, Manifeste”, Manesse Verlag 2016., може се пратити настанак покрета кроз  репрезенативни избор типографских оригиналних докумената којима се евоцира почетак ”Дада”-покрета у коме и архи-дадаисти долазе до речи. Отуда је овај алманах прворазредни извор текстова и манифеста овог радикалног револта и унеколико празник за све које је овај покрет фасцинирао. У њему су изнете детаљне биографије свих његових протагониста!

Суштина оновременог књижевног пријема (рецепције) се може свести на једну готово унисону дијагнозу: ”Дада”-универзум је био субверзиван. Све учесталије промене у комплексном свету су биле теме осетљивих, слободно бисмо могли рећи, пренаглашених реакција дадаиста, које, ма колико то изгледало парадоксално, у многоме подсећају на наше савремене естетске идиосинкразије.
Pokreće Blogger.