Ivana Seletković: Ljubav je biće

Ljubav je biće
Čemu onda trošiti
Bespotrebno riječi
Ljubav ima ruke
Čemu onda moliti
Da dođe
Približi joj se
I pruži svoje
Ljubav ima oči
Zato ti ne plači
Za onima kojih nema
Pogledaj ju svojima
One će utisnuti
Žig vlastitog postojanja
Neka živi averzija
Prema dehumaniziranoj
Viziji uzvišenoga
Ne
To nije blasfemija
To  je ljubav bližnjega.


Pokreće Blogger.