Jure Franičević-Pločar: Svak ima jedan ranjavi obujam

Svak ima jedan ranjavi obujam
i jednu hladnu gnjecavu plitkoću,
ugao jeze, glas koji se vraća.
Al dovoljan je prostor za dva ljudska stopala
da čovjek može stajati,
da može uspravan stajati,
da može uspravan sanjati…
Za klečanje treba više
za gmizanje najviše…
Svak ima jednu ranjavost skrivenu,
kutijicu neku o zid razbivenu,
i brid mučnine.
Al za stajanje je dosta za dvije stope zemlje
i jedan jarbol htijenja.
Pokreće Blogger.