Heideggerova poseta Grčkoj (VIDEO)


Martin Heidegger temelji svoju filozofiju ontološke diferencije na izvoru grčke kulture. O velikom uticaja grštva na Heideggera govori i činjenica njegovog određenja same filozofije. Heidegger piše: ,,Riječ φιλοσοφία govori nam da je filosofija nešto što najprije određuje egzistenciju grčkog duha. I ne samo to – φιλοσοφία određuje i najunutarnjije osnovne crte naše zapadnoeuropske povijesti. Način na koji se često govori o zapadnoeuropskoj filosofiji doista je tautologija. Zašto? Zato što je ”filozofija” u svojoj biti grčka; a da je grčka, to ovdje znači: filosofija je po svojoj izvornoj biti takva da zahtijeva da se razvije prije svega grčki duh, i samo to…''

Donosimo video prilog o Heideggerovoj poseti Grčkoj 1962. godine.


Pokreće Blogger.