Preminula Olivera Milosavljević

U Beogradu je umrla istoričarka Olivera Milosavljević (1951-2015).

Jedna je od najznačajnijih modernih istoričarki u Srbiji, posebno se u svojim radovima bavila temom kolaboracije tokom Drugog svetskog rata. Njeni radovi se odlikuju kritičkim tumačenjem savremene srpske istorije, njenih tumača, kao i raskrinkavanjem rasprostranjenih nacionalnih mitova.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=SrMXzZ92rV0[/embed]

Ostala je upamćena kao legendarna profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu na predmetu Socijalna istorija - Evropa i Balkan u XIX i XX veku. Neke od njenih najpoznatijih knjiga su: Srpska elita, Potisnuta istorija - Kolaboracija u Srbiji 1941-1944., Savremenici fašizma, U tradiciji nacionalizma – ili stereotipi srpskih intelektualaca XX veka o “nama” i “drugima”, Činjenice i tumačenja: Dva razgovora sa Latinkom Perović. 

Posebno se opirala svakoj vrsti kolektivizacije pa je u jednom od razgovora rekla: ,,Svaki oblik ekskluzivnog nacionalizma, ksenofobije, rasizma, antisemitizma, militarizma... uključujući i pravdanje kvislinštva, a svedoci smo da se javljaju, nosi u sebi neki od elemenata koji u povoljnim uslovima može da preraste u fašizam. Ti opšti uslovi mogu biti vezani i za ekonomsku krizu, i za ideološku promenu odnosa snaga u Evropi i svetu... Uvek je problem u političkoj eliti, u vrednostima koje zastupa, u odnosu koji ima prema ovim pojavama. Ako za ispoljavanje ovakvih stanovišta kaže da predstavljaju demokratsko pravo na ispoljavanje svog mišljenja, što smo imali prilike da čujemo, onda je njena odgovornost i kada one ojačaju.''

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=EZyQON2ZnO4[/embed]

Zastupala je tezu o opasnosti mitološke stereotipizacije kroz stav da ,,politička elita ne precenjuje mit - ona je ta koja ga stvara, ona je tvorac mita. Bez političke elite koja ga svakodnevno ponavlja mit je samo priča, ima samo književnu vrednost, nije delatan, ne utiče na život ljudi i svakodnevicu. Ali, političkoj eliti, nesposobnoj i nekreativnoj kakva je, mit služi kao najlakše sredstvo da zatvori sva ključna pitanja koja bi se mogla postaviti.''

Istoričarka Olga Manojlović Pintar, u povodu smrti Olivere Milosavljević, za Slobodnu Evropu kaže: ,,Ono u čemu je posebno značajan njen doprinos je svakako njeno istraživanje nacionalizama, fašizma u Srbiji i svih onih koji su predstavljali aktivne subjekte u fašizaciji ovog društva tokom tridesetih godina i u periodu Drugog svetskog rata. Način na koji je definisala ulogu Milana Nedića, kvislinški aparat u Srbiji, mislim da je nešto što pogotovu u ovim danima je nezaobilazno kada uopšte govorimo o našem društvu.''

Vezana vest: Olivera Milosavljević: Stereotipi o Albancima
Pokreće Blogger.