Ivana Seletković: Bivanja

U čekanju da budeš u budućnosti
dok bivaš sada
Sada nije dovoljno da postaneš
u vrtlogu opstajanja
Cinik se mudro igra vremenom
koje je sâmo u funkciji
pokretnih slika
Pokreće Blogger.