Nikola Dakić: Izbor iz poezije

....................................

KORNJAČA

Kornjača na obali
Izvodi svoj ples.

Skupi se u oklop,
Pa izviri.

Sunce je kupa
Treperavom svetlošću.

Celo je more doziva
Iz dubina.

Gleda ga pa se zamisli –
Toliko doziva.

U njenim očima
Smaragdnim.

..........................................

IGRA

Pomorandžino drvo
Na vetru.

Plavo i crveno
Iznad mora.

Ljubičasta noć pada
U zelene pećine.

Izvode galebovi
Poslednji bleskavi let.

..................................

PUČINA

Jedro se gasi
U tami.

Drveni čamac
Na beskrajnoj pučini.

Izviruje sunce
Iz vodenih bezdana.

Leteće ribe
Dodiruju treperave seni.

Vali zaklone obalu,
A zatim se vrate
Dubini.

Ribe se kriju
U smrti sunca.

...........................................

VINO

Na lancu
Nekoliko školjki.

Njiše se sunce
Na plavoj pučini.

Amfore spavaju
U mrežama trava.

Smeđe i zlatno
Pokriva ih.

U njima vino,
A spolja so.

Vetar mrsi talase –
Kosu punu sunca.

..................................................
GOLFSKA STRUJA

Drveni čamac
Pod bleštavim suncem.

Visoko gore
Veliko svetlo.

Skirvaju se tmine
U dušama.

Nema mesta
Ni za jednu noć.

U podne s visine
Koje se okreće

Kao kormilo
Lutanja.
Pokreće Blogger.