Nikola Dakić: Izbor iz poezije (2)

Izbor iz poezije

OSEKA
Stablo u pesku
Dotiče voda
Puna dubine.

Smaragdni dah
Silazi niz lijane
Do šapata stvari.

Kad zapljusne val,
Dete se smeje.

Lako je nebo
Uveče
Kad breg je prepun tajni.

Odlaze kanui
Uz pesmu
Moru.

POTPALUBLJE
Žena detetu umiva oči
Solju.

Kad se otisne,
Čamac pesku
Napiše autogram.

Jedra se mrače
Kad oblak
Zakloni sunce.

Čim stegneš konopac,
Jedro zaćuti.

Prst ti uštine
Nevešto čvoranje.

Mokra paluba
Mami te da čitaš

Knjige na policama
U maloj sobi.

A kad se smrači,
Bezdani progovaraju.
LABINSKI PESNIK FRANO BARTULOVIĆ
Na kamenom stolu
Dve suve jabuke.

Vrt je prepun plavih snova.

Kad dolaziš izdaleka,
Vidiš ga kako sedi
U vrtu.

Vreme mu piše
Svoje priče
Po rukama.

Iza živica
More.

Na suvom listu papira
Nečitka pesma.

Od nemila do nedraga
Luta za njenim očima.

Između hiljada školjki
Dve su na dnu mora.
NEDODIR
Ime koje nije njeno
Je reč
Dana ponavljanih.

Kad se ugase plave tajne,
Ostaje pena
Mirisa.

I nije smrt večnija
Od njene kože
Na koži mojoj.

IZGUBLJENIMA

1.

I kad sve bude
Samo prošlost,
Čuvaj se
Za tu noć
Koja putuje
Kroz tvoje oči.
2.
I ne zaboravi
Da je sve bilo
Tuđe
I da si bio
Najusamljeniji,
Primoran
Da budeš srećan
I čovek
U svetu
Koji pati od manjka
Kornjača i ptica.

3.

Jer jednom ćeš
Polagati račun
Pred srcem zemlje
Pred srcem psa
Koja je bila tu
Koji je bio tu
Kad si bio usamljeno-ismejan.
4.

Jer postoji ta beskrajna zemlja
Vode i praha
Ka kojoj ćeš ići
I nećeš stati
Dok je ne nađeš.
5.

I nećeš stati dok je ne nađeš
I biće čovečje tad
Sve što ćeš moći
Da ne nađeš.
SOLISTICIJUM

Srce zemlje
Kuca suncem
Na tvom dlanu,
Suncem koje si bio,
Suncem usamljenosti.
Sklopi ga najčvršće
I ne pružaj kao pozdrav
I zagrljaj.

PANU

1.

Travom se umije
Krikom razbudi šumu.

Kad se izgubiš u visokoj travi,
Golica te bradom.

Zlatnorune kose i guste
Smeši se uveče.

Bog tvog detinjstva,
Sa smehom u očima.
2.

A kad padne noć,
Vino koje piješ
Čini da tvoje srce
Postaje sunce
U tamnim šumama.

NIKTI

Imaš noć
I ona tebe,
A sve drugo
Biva ništa.
Pokreće Blogger.