Darko Cvijetić: Kainov sin

Bor rašije nebo kada mu odleti ptica
Sve mekša
Kao riža pipana kroz gazu

Prvi sam put ćaću skinuo s vješala
Kad su javili da je buraz poginuo na
Gradačcu
Jedva sam ga skinuo u zoru
S grede u šupi

Ništa materi nismo rekli

Drugi put kad je godinu kasnije
Išao na razmjenu mrtvih boraca
Pa ga poznao po košulji i čarapama

Isto u zoru i isto u šupi

Treći put ćaća i ja zakasnili skinuti mater
Kad su iz burazova groba
Izvadili nekog pogrešnog

Tako i kučićima
Koje će na zimu iza kuće
Pronaći moja kćer

Još su laveži od zemlje
Pokreće Blogger.