Isaac Bashevis Singer: Vegetarijanstvo - protest protiv ponašanja sveta

Vegetarijanstvo je moja religija. Pre nekih dvadeset i tri godine postao sam dosledni vegetarijanac. Pre toga sam mnogo puta pokušavao, ali je to bivalo samo privremeno. Konačno sam sredinom šezdesetih godina prelomio i od tada sam čisti vegetarijanac. 

Kada čovek zbog jela ubija životinju, on zanemaruje svoju sopstvenu žudnju za pravdom. Čovek se moli za milost, ali nije spreman da je pruži i proširi i na druge. Zbog čega bi onda trebalo da očekuje milost od Boga? Nije opravdano očekivati da dobijete nešto što sami niste voljni da date. To je nespojivo.


Isaac Bashevis Singer, pisac 
Nikako ne mogu da se složim sa nedoslednošću i nepravdom. Pa čak ni ukoliko potiču od Boga. Ukoliko bi se začuo Božji glas koji kaže: ''Ja sam protiv vegetarijanstva!'', rekao bih: ''E pa, ja sam za njega!'' Toliko je snažno i sigurno moje osećanje u vezi sa tim pitanjem.

U ortodoksnim religijskim krugovima ovo bi se smatralo jeretičnim. Ali ja sebe bez obzira na to smatram religioznim čovekom. Nisam protiv organizovane religije, ali ne uzimam učešće u njoj. Naročito kada svoje religijske knjige tumače kao da one govore u prilog jedenju mesa. Ponekad kažu da On želi žrtvovanje i ubijanje životinja. Da je to istina, ja nikada ne bih bio u stanju da mu ispunim taj zahtev. Međutim, mislim da je Bog mudriji i milosrdniji od toga. A postoje i tumačenja svetih knjiga koja podržavaju moje uverenje, i tvrde da je vegetarijanstvo veoma uzvišen ideal.

To da li će veliki broj ljudi prihvatiti vegetarijansko tumačenje religije ili ne nije od naročitog značaja. Bar ne u mom životu. Ja ga prećutno prihvatam. Naravno, bilo bi izvanredno ako bi svet usvojio vegetarijanstvo, na religijskim osnovama ili bilo kojim drugim. Ali, to nije mnogo verovatno. Tačno je da sam skeptičan, ali sam i realističan. U svakom slučaju, ono što ljudi uopšte uzevši rade, neće na mene uticati. Nastaviću da budem vegetarijanac čak i ako ceo svet počne da jede meso.

To je moj protest protiv ponašanja sveta. umiranje od gladi, svirepost – moramo da se izjasnimo protiv ovih stvari. Vegetarijanstvo je moje izjašnjavanje. I mislim da je ono energično i ubedljivo. znači ne slagati se – ne slagati se sa sadašnjim razvojem stvari. Nuklearna sila, umiranje od gladi, svirepost – moramo da se izjasnimo protiv ovih stvari. Vegetarijanstvo je moje izjašnjavanje. I mislim da je ono energično i ubedljivo.

Iz predgovora za knjigu Vegetarijanstvo i svetske religije, autora S. Rozena
Pokreće Blogger.