Hrvoje Vranješ: More u planini

Prije knjige i pisma
i televizijske slike
kako su naši preci
zamišljali more? 
Tko im je donio riječ: 
toliko je more
da u njemu ima
planina većih od naših, 
tajni zakopanih vodama tamnim
do kojih ne vodi ni jedan put, 
gdje noću ne plešu vile
i ne čuje se njihovo kolo. 
Jednom kad Zemlja
kao uprljano dijete
umije svoje lice
i mi ćemo biti more
i njegova tajna.


Pokreće Blogger.