Fragmenti Heraklita Mračnog


1.a) U pogledu na ovaj stvarni princip (logos) pokazuju se lјudi podjednako nesposobni da ga shvate – kako pre nego što su o njemu čuli, tako i kada su jednom čuli.
b) Jer, iako se sve dešava u skladu sa tim principom (logosom), naliče oni na neiskusne kada god se okušaju bilo u rečima, bilo u delima.
c) Dok ja, sa moje strane, objašnjavam te reči i ta dela rastavivši najpre svaku stvar u skladu sa njenim ustrojstvom, da onda pokažem kako stvari stoje.
d) Što se drugih lјudi tiče, toliko su malo svesni onoga što čine dok su budni, koliko se ne sećaju onoga sto čine dok spavaju.
9. Nevidlјivi sklop jači je od vidlјivog.
12. On (logos) izmiče lјudskome saznanju, zato što lјudima nedostaje poverenje (da ga mogu saznati).
13. Ubogi svedoci jesu lјudima njihove oči i uši ako imaju dušu koja ne razume njihov jezik.
15. Ja sam zapitao samoga sebe.
16. Sveznalaštvo ne uči lјude pameti. Jer bi inače naučilo pameti Hesioda i Pitagoru, i isto tako Ksenofona i Hekateja.
23. Oni koji žele da zbore (i tvore) sa razumom, moraju naći snagu u onome sto je opšte za sve; baš kao što jedna gradska republika nalazi snagu u svome ustavu, samo mnogo snažnije negoli ona. Jer svi lјudski ustavi dobijaju hranu iz jednoga jedinog, božanskog (ustava, ustrojstva); on doseže toliko daleko koliko samo želi, i dovolјan je za sve (lјudske ustave), i još preostaje. Prema tome, lјudi valјa da idu za onim sto je opšte. Pa ipak, premda je ovaj princip (logos) opšti, živi većina lјudi tako kao da poseduje neku posebnu mudrost.
24. Ljudi koji su budni, poseduju jedan jedini i opšti svet; što se tiče onih što spavaju, svako se povlači u svoj posebni svet.
25. Spojevi: celo i necelo; konvergentno i divergentno; skladno i neskladno оd svakog jedan i od toga jednog sve.
26. Ako ste počuli ne mene, nego princip (logos), onda je mudro složiti se da sve stvari jesu jedno.
27. (Ljudi) ne shvataju kako (sve) ono sto divergira, ipak konvergira ka samome sebi. (Reč je o) jednome sklopu zasnovanom na suprotnim tendencijama, kao, na primer, kod luka ili kod lire.
28. Valјa znati: da je rat opšti (princip), da je zavada (zapravo) Pravda, i da se sve dešava na osnovu zavade i nužnosti.
29. Rat jeste otac sviju i car sviju; on je taj što jedne izbaci na videlo kao bogove, a druge kao lјude; što jedne učini robovima, a druge slobodnim lјudima.
32. U valјaka za vlačenje sukna pravolinijska i kružna putanja jeste jedna te ista.
33. Ulica što vodi uzbrdo i ona što vodi nizbrdo jeste jedna te ista.
34. Na krugu, početak i kraj se podudaraju.
40. Na one što gaze jedne te iste reke stalno druge vode protiču.
44. Bolest učini zdravlјe ugodnim i dobrim, glad – sitost, zamor – otpočinak.
47. Besmrtni jesu smrtni, smrtni jesu besmrtni. Jer oni prvi žive zahvalјujući smrti ovih drugih, dok bi u slučaju njihova života oni zasigurno umrli.
48. Čovek: preko noći, kada mu je očni vid ugašen, ipak pali sebi jednu svetlost; premda živ, dolazi on u dodir sa mrtvacem; (naime) u snu; premda budan, dolazi on u dodir sa spavačem.
49. Što budni vidimo jeste smrt, što u snu vidimo jeste java (život).
52. Bog sunca nikada neće prekoračiti svoje mere. Inače bi ga Erinije, pomoćnice boginje pravde, ščepale.
53a. Zemlјa prelazi u tečno stanje kao more, i dobija svoju meru u istoj onoj proporciji koju je imala pre nego što je postala zemlјa.
56. U (stalnoj) promeni (vatra) nalazi svoj mir.
58. Sunce je svaki dan novo.
59. Suština svakog dana jeste jedna te ista.
67. Duši granica nećes naći, pa makar obišao sve puteve: tako je duboko (skriven) njen logos.
95. Najbolјi lјudi biraju sebi jedno umesto svega drugog: neprolaznu slavu, umesto svake smrtne stvari. Što se tice pûka, taj samo gleda da se naždere, baš kao stoka.
99. Kako na svet dođu, žele samo da žive život i tako ispune svoju kob. I decu za sobom ostavlјaju, kako smrt ne bi izumrla.
102. Javno nasilјe valјa gasiti pre negoli gradski požar.
103. Narod valјa da se bori za svoj ustav isto onako kao što se bori za svoje gradske zidine.

Iz: Filozofija Heraklita Mračnog, prevod M. Marković, Nolit, Beograd 1983

Pokreće Blogger.