In memoriam: Predstavnik diskurzivne etike - Karl-Oto Apel (1922-2017)

Nemački filosof Karl-Oto Apel koji je pripadao ”frankfurtskoj školi” (Frankfurter Schule) umro je u 95.godini. On je najprominentniji predstavnik takozvane diskurzivne etike.


U ponedeljak, 15.maja uveče je u Niderhauzenu pokraj Taunusa umro ovaj značajni savremeni nemački filosof, kao što je jedna medijska agentura u utorak saopštila. Apel se svojom diskurzivnom etikom (Diskursethik), kojom je želeo Imanuel Kantovu teoriju morala da formuliše na nov način, profilisao u sam vrh savremene nemačke filosofije. On je bio do svoga emeritiranja 1990.g profesor na Gete univerzitetu u Frankfurtu na Majni.

Razvijanjem svog ”praktičnog diskursa” koje bi trebalo da podrži razvoj važećih normi koje prihvataju moć samo boljih argumenata, inicirao je i provocirao Apel mnoge debate u nemačkoj filozofiji. Preduslov je, isticao je Apel, da svi učesnici u takvom diskursu, budu ravnopravni.

U svome filozofskom opusu Apel se bavio savremenom američkom filosofijom, na primeru Rortija, kao i savremenom francuskom filosofijom na primeru Deride i Liotara. Apel je bio jedan od prvih koji je evropsku i anglosaksonsku filozofiju, kao i američki pragmatizam približio nemačkoj filozofiji, rekao je jednom Jirgen Habermas, Apelov filozofski sabesednik i lični prijatelj.

Apelovo glavno delo je ”Transformacija filosofije”("Transformation der Philosophie"). Apel je rođen 1922. u Diseldorfu, promovisan je 1950.g. u Bonu disertacijom o Martinu Hajdegeru. Nakon profesura u Kilu, Sarbrikenu, došao je početkom 70-tih godina u Frankfurt. Njegovo poslednje delo ”Transcendentalne refleksije i istorija” („Transzendentale Reflexion und Geschichte“) je objavljeno početkom ove godine kod Suhrkamp Verlag u Frankfurtu.

Zoran Andrić


Pokreće Blogger.