Preminuo filozof Ivan Vuković

U Beogradu je preminuo Ivan Vuković (1970), filozof, pisac, prevodilac i muzičar. 

Posebno se bavio Kantovom filozofijom, autor je mnogobrojnih članaka o filozofiji morala i istoriji ideje. Preveo Dekartovu knjigu Metafizičke meditacije. Član benda Inopartners koji su objavili dva albuma.

Ivan Vuković je rođen 1970. u Beogradu. Nakon studija filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, upisao se na magistarske studije iz filozofije koje je završio 2000. godine. Doktorat na temu Kopernikanski obrt: odnos kritičke i prekritičke Kantove filozofije, odbranio je jula meseca 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Od 1996. godine zaposlen je u na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu najpre kao asistent, pa od 2006. kao docent, a 2016. je postao vanredni profesor. 

Dobitnik je nagrade Miloš N. Đurić za najbolji prevod iz oblasti humanistike i esejistike. Učestvovao je na brojnim međunarodnim skupovima i gostovao kao predavač na četiri strana univerziteta.

Pokreće Blogger.